ایمیل:
hi@parseweb.com


تلفکس:
65 84 43 33 44 (98+)


همراه:
61 16 214 914 (98+)


آدرس:
ارومیه، خیابان حسنی، برج مهندسین، طبقه هفتم واحد 72


با ما همراه شوید