Nesa Azizi

Nesa Azizi

مشتری:
Nesa Azizi
پروژه:
Nesa Azizi
سال انتشار:
2020
طراحی وبسایت شخصی نسا عزیزی

پرسنال برندینگ نسا عزیزی، میک آپ آرتیست حرفه ای شامل طراحی برند شخصی و وبسایت به دو زبان انگلیسی و فارسی. بهمراه نمایش رزومه و نمونه کارهای آرتیست.

 

طراحی لوگو

در طراحی این لوگو از خلاقیت، سادگی و ساختار شکنی برای ایجاد یک طرح تاثیر گذار بصری استفاده شده است.
Live website:
www.nesaazizi.com